Služby

Inžiniering a procesná technológia

Tvorba alebo úprava existujúceho technologického návrhu vychádza z poznania potrieb zákazníka a detailnej špecifikácie produktu. V rámci inžinierskych služieb zabezpečujeme úpravu dizajnu výrobku s dôrazom na stabilizáciu kvality a optimalizáciu nákladov, spracovanie výkresovej dokumentácie pre potreby výroby dielcov, ale aj poradenstvo v oblasti technologických postupov výroby.

  • Úpravy dizajnu,
  • spracovanie výkresovej dokumentácie,
  • návrh výrobného procesu,
  • poradenstvo v oblasti technologických postupov,
  • kontinuálna stabilizácia a optimalizácia výroby.